Energiaviraston kestävyyskriteeriselvityksen Excel-pohjat on päivitetty

Energiaviraston kestävyyskriteeriselvityksen Excel-pohjat on päivitetty

Kestävyyslain (393/2013) mukaan toiminnanharjoittajan, jolla on kestävyyskriteerijärjestelmä, on toimitettava kestävyyskriteeriselvitys vuosittain (31 §). Kestävyyskriteeriselvitys toimitetaan Energiavirastolle maaliskuun loppuun mennessä. Energiavirasto on päivittänyt seuraavat kestävyyskriteeriselvityksen Excel-pohjat:

  • Malli: Kestävyyskriteeriselvitys – biopolttoaineet ja bionesteet
    • raportoidaan vain Suomessa tuotetut, valmistetut tai kulutukseen luovutetut biopolttoaine tai bioneste-erien tiedot
  • Malli: Kestävyyskriteeriselvitys – biomassapolttoaineet ja bionesteet (sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotanto)
    • raportoidaan vain Suomessa käytettyjen biomassapolttoaine tai bioneste-erien tiedot

HUOM! KEKRI-asiointijärjestelmään luodut kestävyysjärjestelmät raportoivat Suomessa käytettyjen biomassapolttoaine tai bioneste-erien tiedot suoraan KEKRI-järjestelmässä.

Päivitettyjä raportointipohjia tulee käyttää jatkossa kestävyyskriteeriselvityksen mukaisten tietojen raportoinnissa ja ne löytyvät Energiaviraston kotisivuilta. Toiminnanharjoittaja voi käyttää tietojen ilmoittamiseen myös omaa Excel-taulukkoaan – olennaista tällöin on, että taulukon tiedot on myös koottu Energiaviraston ohjeistuksen ja päivitettyjen mallipohjien mukaisesti.

Lisätietoja ja ohjeita kestävyyskriteeriselvityksen jättämiseen löytyy Energiaviraston kotisivuilta.

Scroll to Top