Energiavirasto järjestää huhtikuussa 2021 jakeluinfran tarjouskilpailun – kaasuinfran määräraha 3 miljoonaa euroa

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 sähkön lataus- ja biokaasun jakeluinfratukitarjouskilpailun. Edellinen kilpailutus järjestettiin syksyllä, jolloin tarjouskilpailuun osallistui ennätysmäärä hakijoita. Lokakuussa 2020 järjestetyn kilpailutuksen tulokset julkaistaan helmikuussa 2021.

Huhtikuussa järjestettävä tarjouskilpailu on neljäs ja tällä erää viimeinen kilpailutus nykyisen liikenteen infrastruktuuritukea koskevan asetuksen (498/2018) puitteissa. Koska päätöstä nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei vielä ole tehty, minkä vuoksi Energiavirasto rohkaisee osallistumaan huhtikuun tarjouskilpailuun. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry haluaa kuitenkin huomauttaa, että investointitukiohjelmaa tulisi jatkaa myös seuraaville vuosille. Jatkolle on hyvät perustelut, ja jatkoa on esitetty esimerkiksi fossiilittoman liikenteen tiekarttaehdotuksessa.

Huhtikuun tarjouskilpailun ryhmäkohtaiset määrärahat ovat seuraavat:
•    kaasutankkausasemat (ryhmä 1): 3.000.000 euroa
•    paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät (ryhmä 2): 750.000 euroa
•    ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät (ryhmä 3): 1.750.000 euroa
•    ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät (ryhmä 4): ei määrärahaa

Energiavirasto järjestää helmikuussa webinaarin, jossa kerrotaan lokakuun 2020 tarjouskilpailun tuloksista, ohjeistetaan osallistumisesta huhtikuun 2021 tarjouskilpailuun sekä voittaneiden hankkeiden maksatusten hakemisesta. Tilaisuuden ajankohta ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

  • infratuki@energiavirasto.fi
  • Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, roland.magnusson@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111
  • Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, tuomo.hulkkonen@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 097
  • Lakimies Ben Talus, ben.talus@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 118
  • Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, maiju.seppala@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 048
  • ttps://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki
Scroll to Top