CAP-uudistus lähenee – Suomen suunnitelmaluonnos lausuttavana

EU:n uusi yhteinen maatalouspolitiikka, CAP, on voimassa 2023-2027. Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi on parhaillaan lausuttavana. Isot linjat ovat jo tiedossa ja sovittuja, mutta Suomen omaan strategiseen suunnitelmaan voi vielä vaikuttaa.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uusi ohjelmakausi alkaa 2023 ja tuo mukanaan useita uudistuksia maatalouteen. Kausi jatkuu vuoteen 2027 asti – kyse on siis merkittävästä monen vuoden ajan vaikuttavasta kokonaisuudesta, joka luo pohjan myös kansallisille toimille. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää erittäin tärkeänä, millaiseksi tämä kokonaisuus muodostuu Suomessa. Se tulee vaikuttamaan myös biokiertoalaan.

Uudistuksen myötä ympäristö- ja ilmastovaatimukset koskevat kaikkia tuensaajia aiempaa laajemmin ehdollisuuden kautta. Ehdollisuus muodostuu lakisääteisistä hoitovaatimuksista, sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Siihen sisällytetään muun muassa fosforin käytön rajoitukset sekä kasvipeitteisyysvaatimukset.

Osa jäsenmaiden suorista tuista siirtyy uuteen ekojärjestelmään, jonka tarkoituksena on edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnonvarojen tehokasta hoitoa. Ekojärjestelmä on viljelijöille vapaaehtoinen tuki, jonka toimenpidevalikoimasta viljelijä voi valita esimerkiksi viherlannoitus- ja luonnonhoitopeltonurmien viljelyn.

Vapaaehtoisia ovat myös maaseuturahaston tuella tehtävät ympäristötoimenpiteet. Suunnitelmaluonnoksessa on ympäristösitoumuksen osalta valittavana esimerkiksi sellaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä kuin kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja maanparannuskasvien viljely. Luomukorvauksen tavoitealaksi on määritelty 20 % maatalousmaasta vuoteen 2027 mennessä. Investointituilla rahoitetaan muun muassa uusiutuvaan energiaan ja lannan prosessointiin liittyviä investointeja.

Suomen oma maataloussuunnitelma on lausuttavana 10.9.2021 asti. Tämän jälkeen se lähetetään vielä komissioon hyväksyttäväksi.

 

SBB valmistelee lausuntoa CAP-suunnitelmasta – mikäli aiheesta herää ajatuksia, ota yhteyttä:

Iiris Ryske, ravinnekierrätyksen asiantuntija, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, iiris.ryske@biokierto.fi

 

Lisätietoa:

Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi

Lausuntopalvelun lausuntopyyntö

 

 

 

Scroll to Top