Biomethane Industrial Partnership – SBB:n edustaja työryhmässä 3.

Euroopan komissio yhdessä eurooppalaisten biokaasu- ja biometaanitoimialan kanssa ovat perustaneet Biomethane Industrial Partnership -foorumin (BIP), jonka tehtävänä on nostaa EU:n biometaanin ja biokaasun tuotanto ja käyttö 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä. Käytännön BIP-työ työ tehdään työryhmissä, joita on kaikkiaan viisi. BIP:n ohjausryhmä on nimennyt Anna Virolainen-Hynnän työryhmään 3.

Työryhmän 3  tehtävät ovat:

1. arvioida kestävän biomassan innovatiivisten lähteiden mahdollisuuksia biometaanin tuotantoon kaikkialla EU:ssa; ja
2. analysoida, kuinka alkutuottajat voivat lisätä innovatiivisten kestävien biomassalähteiden tuotantoa, ja jakaa siihen tarvittavat tiedot, edellytykset ja kannustimet.

Taustatietoa

Euroopan biokaasusektori yhteistyössä Euroopan komission kanssa on lanseerannut Biomethane Industrial Partnership (BIP) -yhteistyön syksyllä 2022. BIP tuo yhteen alan yritykset, jäsenmaat, EU-päätöksentekijät koko biokaasun arvoketjun varrelta. Tällä yhteistyöllä tuetaan toimia, joilla EU:n biometaanin ja biokaasun tuotanto ja käyttö nostetaan 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä. Euroopan Biokaasuyhdistys toimii BIP:n sihteerinä, ja se vastaa käytännön järjestelyistä.

Osallistuminen BIP-yhteistyöverkostoon on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille sidosryhmille. Osallistumismuotoja on kaksi: Associated Membership ja Task Force Membership. BIP:n alaisuuteen perustetaan viisi työryhmää (vapaasti suomennettuna):

  • Työryhmä 1 Kansalliset biometaanitavoitteet, strategiat ja politiikat
  • Työryhmä 2 Nopeutettu biometaaniprojektikehitys
  • Työryhmä 3 Kestäviä mahdollisuuksia innovatiivisille biomassalähteille
  • Työryhmä 4 Biometaanin tuotannon ja verkkoliitännän kustannustehokkuus
  • Työryhmä 5Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeet

Lisätietoa:

Scroll to Top