Biokierron vaaliviestit: kestävästi Suomesta

Biokaasu & ravinteiden kierrätys on 4-win-win:

  • Vahvistaa Suomen energia-& ravinneomavaraisuutta
  • Vähentää päästöjä maataloudessa & liikenteessä
  • Lisää tuotantopanosten kotimaisuusasetetta
  • Luo hyvinvointia taajamiin & taajamien ulkopuolelle
Tutustu tarkemmin vaaliviesteihimme täällä! 

Scroll to Top