Biokaasun valmisteverotus muuttuu, mikä koskee kaikkia biokaasun tuottajia ja käyttäjiä

Biokaasun verotukseen tulee muutoksia vuoden 2022 alussa. Asia koskee biokaasua kahdella tapaa: biokaasun valmisteverotuksen kautta ja biokaasulaitosten sähköveroluokituksen kautta. Lainsäädäntömuutosten käsittely on vielä eduskunnassa kesken, joten ihan vielä ei ole tarkkaa kuvaa muutoksista.

Lue lisää hallituksen esityksestä biokaasun energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi –> lue lisää SBB:n sivulta

Verohallinto järjestää online-tilaisuuden 9.12. biokaasun verotusmuutoksista      –> lue lisää SBB:n sivulta 

 

Scroll to Top