Biogas for Future Electric and Gas Grids –projekti: kysely biokaasulaitoksille ja alan toimijoille

Tiedoksi biokaasusektorille 

BIOFEGG hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä anaerobiseen mädätysprosessiin, siloksaanien poistoon ja biokaasun jalostukseen sekä terpeenien analysointiin biokaasusta. Hanke kuuluu ERA-NET Bioenergy ohjelmaan ja hankkeessa on mukana yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä Itävallasta, Ruotsista ja Suomesta. Kolmevuotinen hanke toteutetaan yhteishankkeena, mutta rahoittajina toimivat kansalliset rahoittajat osallistujamaista (Austrian Research Promotion Agency, Business Finland, ja Energimyndigheten Ruotsista) sekä yritykset Suomesta.

Tässä kyselyssä selvitetään projektissa kehitettyjen ratkaisuiden kysyntää ja potentiaalia markkinoilla sekä lisäksi biokaasun sosiaalista hyväksyntää. Vastaajien tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja anonyymisti, eikä niitä luovuteta sivullisille. Kyselyn tulokset esitetään ainoastaan yhteenvetona, josta ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyn tuloksia käytetään BIOFEGG-hankkeen tutkimuksessa ja raportoinnissa ja julkaisuissa, tieteellisissä julkaisuissa sekä projektiin osallistuvien osapuolien tutkimus- ja kehitystyössä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kyselyn voi halutessa keskeyttää milloin vain. Kajaanin Ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa tämän kyselyn yhdessä projektin kumppaniorganisaatioiden kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa.

Kysely on suunnattu biokaasulaitoksille sekä alalla toimiville yrityksille ja organisaatioille. Biokaasulaitoksia pyydetään vastaamaan kyselyyn kokonaisuudessaan ja muut yritykset ja organisaatiot osallistuvat biokaasun sosiaalista hyväksyntää koskevaan osioon. Biokaasulaitoksia koskevissa osioissa kysytään mm. laitoksen perustietoja, biokaasun puhdistukseen ja jalostukseen liittyviä kustannuksia, siloksaaneihin ja terpeeneihin liittyviä kysymyksiä sekä biokaasun sosiaaliseen hyväksyntään liittyviä kysymyksiä. Biokaasulaitosten on hyvä varata noin 20-30 min kyselyyn vastaamiseen.

Projektissa tuotettu aineisto on lähtökohtaisesti julkista, mutta kyselyssä kerätty raakadata ei.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/47F4B878FDE1F7A5 
Kysely on alustavasti auki 31.1.2020 asti

Lisätietoja kyselystä ja projektista antaa
Projektipäällikkö Antti Rimpiläinen (KAMK)
tel. +358 44 7157 003
e-mail: antti.rimpilainen(at)kamk.fi

Scroll to Top