Asiantuntijalausunto: HE 212/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 212/2021 vp

Poimintoja SBB:n lausunnosta

  • Näemme, että lainsäädäntöehdotus biokaasun verotuksesta antaa omalta osaltaan työrauhan jo investoinneille ja investointia suunniteleville toimijoille. Täten kannatamme esityksiä liikennebiokaasun sekä lämmitys- ja työkonekäyttö ja pientuotannon verotuksesta. On hyvä, että biokaasua kohdellaan kaasuverkon piirissä ja kaasuverkon ulkopuolisia toimijoita tasa-arvoisesti. Sen sijaan pyydämme täsmennystä biokaasun verotuskohteluun CHP-tuotannossa, teollisuus-määritelmään sähköverotukseen sekä notifikaatioon.
  • SBB esittää, että myös liikennebiokaasun kohdalla huoltovarmuusmaksu jätetään kantamatta, sillä kyseessä on kotimainen polttoaine.
  • SBB:n näkemyksen mukaan biokaasun tulisi olla verotonta kaikissa muissa käyttökohteissa lukuun ottamatta liikennekäyttöä. Ehdotusta kaipaa selvennystä CHP:n koskevien kohtien osalta, joita ovat 4§, 21§ ja verotaulukon 3.
  • Arviomme mukaan biokaasulaitoksen toiminnat jätteiden vastaanotosta paineistettuun tai nesteytettyyn biometaaniin kuuluisivat määritelmän piiriin, mutta soveltamisessa voi olla tulkinnanvaraa.
  • Käytännön verotusmenettelyiden selventämiseksi ja toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi esitämme lisättäväksi 2 §:n perusteluihin lisäyksiä.
  • Esitämme, että perustelumuistioon esimerkiksi 9. Voimaantulo -osion yhteyteen kirjataan selkeästi, että biokaasun verottomuudelle haetaan EU-lainsäädännön mukaista valtiontukihyväksyntää vähintään 2027 asti.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan verojaosto

Lausunto

Scroll to Top