Uuden jäsenyrityksen esittely: biojätteet tehokkaasti ja helposti kiertoon Jubilo Wasten ratkaisuilla

Biojätteen kierrätysvelvoitteet laajenevat Suomessa lähivuosien aikana. Tähän ohjaavat päivitetty jätedirektiivin, jonka pohjalta kansallista jätelainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Biojätteen lajittelulla on saavutettavissa merkittäviä ilmasto- ja ympäristöhyötyjä. Tehostuva biojätteen kierrätys kaipaa fiksuja teknisiä ratkaisuja, jotka tekevät kierrätyksestä helppoa.

Asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen kierrätystavoitteet nousevat tulevina vuosina merkittävästi. Vuonna 2025 yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee olla 55 prosenttia, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2030 kierrätysasteen tulee olla 60 prosenttia. Biojätteen kierrätyksellä on suuri merkitys, sillä biojätettä on sekajätteessä edelleen noin kolmasosa. Biojätteen lajitteluaktiivisuudessa on totisesti parantamisen varaa myös niissä kiinteistöissä, joissa biojätteen erilliskeräystä jo suoritetaan.

Kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia jätehuoltoon: on lisättävä lajitteluaktiivisuutta, laajennettava erilliskeräystä ja investoitava kierrätyslaitoksiin.

Biojätteen lajittelulla on saavutettavissa merkittäviä ilmasto- ja ympäristöhyötyjä. Biojätteestä voidaan tuottaa uusiutuvaa biokaasua polttoaineeksi ja kierrättää ravinteita; näin voidaan korvata uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja polttoaineita ja lannoitteita.

Biojätteen kierrätyksen lisääminen kaipaa fiksuja ratkaisuja

”Olemme tutkineet, miten pohjoismaissa lajitellaan biojätettä eri kunnissa. Selvityksen tulosten perusteella olemme kehittäneet tuote- ja palvelukonseptiamme, jotta voimme ottaa käyttöön hyviä käytänteitä esimerkiksi Ruotsista. Haluamme tuoda esiin millä tavalla voidaan toteuttaa ja optimoida kokonaisvaltaista kestävää järjestelmää, joka edesauttaa suomalaisia jätehuoltoyhtiöitä saavuttamaan valtion ja EU:n asettamat tavoitteet biojätteen keräykseen liittyen”, kertoo Viktor Stenmark Jubilo Wastesta.

”Tarvitaan fiksuja ratkaisuja, jotka ovat helppoja ja kustannustehokkaita asiakkaille. Kokonaiskustannuksia arvioitaessa on tärkeää varmistaa, että kerättävä biojäte on tehokkaasti käsiteltävissä käytössä olevilla biojätteen käsittelytekniikoilla. Tämän vuoksi biojätepussin tulee olla helposti biohajoava. Toki on myös tärkeää, ettei biojätepussi vety ja sotke paikkoja. Olen kuullut, että Jubilon biojätepussit täyttävät niin käyttäjien kuin käsittelijöiden toiveet”, sanoo SBB:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Lisätiedot:

www.jubilo.fi

Jubilo Wasten ekologiset jäteratkaisut tarjoavat helppoutta ja kustannustehokkuutta niin palvelusektorille, kotitalouksille kuin jätehuoltoyhtiöille. Jubilo Wasten biojäteratkaisu lyhyesti:

  • Loppukäyttäjille suoraan ovelle ja ilmaiseksi toimitetut biojätepussit ja niihin kuuluvat astiat lisäävät biojätteiden kierrättämistä. Jubilo Wasten ratkaisuilla biojätteen määrä on jopa tuplaantunut.
  • Biojätepussit on tehty muovittomasta ‘märkälujapaperista’ eli veden- ja rasvanhylkivästä paperista, ja ovat sataprosenttisesti biohajoavia. Pussit toimivat biojätelaitoksissa huomattavasti paremmin kuin perinteiset muovia/biomuovia sisältävät pussit. On todistettu, että mm. biojätelaitoksen koneet eivät tukkeudu pusseistamme sekä rejektin määrä vähenee. Jubilo Wasten biopussit pienentävät laitosten operointikustannuksia ja nostavat niiden ulostuloa.
Scroll to Top