4 biokaasuhanketta haki rahoitusta energiateknologian suurten demonstraatioiden vuoden 2020 haussa

Hakijan nimi, hankkeen nimi, haettu tukisumma:
Fintoil Oy, Cascade, 13 000 000 €
Adven Oy ,Viking Malt energiaratkaisu, 3 684 238 €
Ab PK Biogas Oy, Kiertotalous 2020, 4 508 376 €
Gasum Oy, Kuopion biokaasulaitoksen laajennus, 3 054 000 €
MetsäFibre Oy, Biometanolin jalostus, 12 066 220 €
Gasum Oy, Kouvolan biokaasulaitoksen laajennus, 4 606 500 €
Yara Suomi Oy, NA4 GHG emission reduction project from nitrict acid, 3 069 600 €
Gasum Oy, Oulun ekovoimalan jätteestä nesteytettyä biokaasua, 11 050 000 €
Borealis Polymers Oy, Soihdutuksen vähentäminen muovitehtaalla, 4580000 €
Envor Pori Oy, Biokaasutehtaan laajennus, 3 146 760 €
SMA Mineral Oy, Tornion nesteytetyn CO2 talteenotto, 12 241 200 €

Työ- ja elinkeinoministeriöön saapui maaliskuun loppuun asetettuun määräaikaan mennessä 11 tukihakemusta suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.

Suunnitellut investoinnit liittyvät muun muassa liikenteen biopolttoaineiden ja liikennekäyttöön tarkoitetun biokaasun tuotantoon. Tukea haettiin tällä hakukierroksella yhteensä yli 70 miljoonaa euroa.

Hallitus on varannut tälle vuodelle vuoden 2019 tapaan 40 miljoonaa euroa uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden käynnistämiseen. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin, joilla tähdätään vuodelle 2030 asetettujen kansallisten ja EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tuettavien investointien tulee tarjota uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Alustavan aikataulun mukaan työ- ja elinkeinoministeriö tekee tukipäätökset syksyllä 2020. Tällä hakukierroksella otetaan huomioon myös ne viime vuonna jätetyt hakemukset, joille ei ole vielä myönnetty rahoitusta. Vuonna 2019 rahoitus myönnettiin kolmelle hankkeelle.

Tämä haku oli tarkoitettu investointikustannuksiltaan suurille, yli viiden miljoonan euron hankkeille. Haun ulkopuolelle jäävät pienet (alle 5 milj. euron) hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea.

Lähde: TEM

Alle viiden miljoonan euron hankkeet normaalin tapaan energiatukihaun kautta

Tämä haku oli tarkoitettu investointikustannuksiltaan suurille, yli viiden miljoonan euron hankkeille. Haun ulkopuolelle jäävät pienet (alle 5 milj. euron) hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea. Lisätietoja tästä tuesta on osoitteessa: www.tem.fi/energia/energiatuki

Scroll to Top