Viranomaiset ja muiden suosituksia COVID-19 liittyen, päivitetty

PÄIVITETTY 20.4.2020  

Eri viranomaiset ja toimijat ovat tehneet omia suosituksiaan COVID-19-epidemiaan liittyen. Suositukset ovat:
JÄTEHUOLTO

ENERGIA

VESIHUOLTO

MUUT

Poimintoja hyvistä käytänteistä biolaitoksille:

  • Varautumisryhmän perustaminen työpaikolla, joka ottaa vastuun tartuntaepidemiaan varautumisesta.
  • Suojakäsineiden käyttö nykyisten suositusten mukaisesti, mutta erityishuomiota ja huolellisuutta käsineiden pukemiseen ja poistamiseen.
  • Hengityssuojaimia käytetään olemassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Toimijoiden kannattaa kiinnittää huomiota suodattimien saatavuuteen.
  • Pinnat: Koneen ohjaimen yms. desinfiointi jokaisen käyttökerran jälkeen ja ennen käyttöä.
  • Toimintojen, vuorojen ja työntekijöiden selkeä eriyttäminen ja työntekijöiden välisten kontaktien minimointi. 
  • Työntekijöillä ei ole yhteisiä taukotiloja.
  • Yhteisten sosiaali- ja taukotilojen tehostettu siivous.
  • Alihankkijoiden yms. tiedottaminen poikkeusajan menettelyistä mm. valvomoon ja sisätiloihin ei ole pääsyä, vaan kaikki asiat hoidetaan ulkotiloissa tai etänä.
Scroll to Top