Valtioneuvoston selvitys eduskunnalle komission tiedonannosta ”Kohti kunnianhimoista teollista hiilenhallintaa EU:ssa”

E 9/2024 vp (eduskunta.fi)

Kirjallisen lausunto  valtioneuvoston selvitykseen eduskunnalle komission tiedonannosta ”Kohti kunnianhimoista teollista hiilenhallintaa EU:ssa”.

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Kehitysehdotus: Suomen on tärkeää viedä määrätietoisesti neuvotteluihin sekä tulevaan EU-strategiaan viestiä, että hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia on tärkeä edistää laajasti eri kokoluokissa ja teknisissä ratkaisuissa. On Suomen etu, että hiilidioksidin hyödyntämisen rooli olisi suurempi ja toimenpiteitä tältä osin joudutettaisiin.
  • Kehitysehdotus: Suomen on tärkeää viedä neuvotteluihin viestiä, että laivapuolen vähäpäästöisten ja nollapäästöisten polttoaineiden saatavuus tulee varmistaa.  EU:n tulevassa teollisen hiilenhallinnan strategia tulee huomioida olemassa olevat säädökset.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top