Uuden jäsenyrityksen esittely: TM Systems pienentää yritysten hiilijalanjälkeä ja lisää tehokkuutta

TM Systems® on johtava teollisten ilman, kuivauksen ja päästöjenhallintajärjestelmien kehittäjä ja teknologiatoimittaja. Teknologiamme mahdollistavat, että asiakkaamme prosessiteollisuudessa voivat käsitellä syntyvät biomassat, teollisuusjätteet ja sivuvirrat kannattavasti ja ympäristöllisesti kestävästi. Monet sivuvirrat voidaan muuttaa tuotteiksi esimerkiksi maanparannusaineiksi tai lannoitteiksi tai esimerkiksi bioenergiaksi.

TM Systems on kehittänyt kaksi innovatiivista tuotetta biokierto- ja biokaasuprosesseille – SuperDryerTM ja ZeroEx® – lisäyksenä aiempaan tuoteperheeseen. Uusiutuvaa energiaa hyödyntäen, nämä ratkaisut tekevät teollisista kuivatusprosesseista hiilinegatiivisia, ilman päästöjä. SuperDryer on saanut erittäin kilpailtua rahoitusta Euroopan Innovaationeuvoston Accelerator-ohjelmasta teknologian täysimittaiseen kaupalliseen lanseeraukseen. Zero-Ex on myös pitkällisen tuotekehityksen tulos, joka mahdollistaa prosessi-ilman suljetun kierron ja ottaa talteen energian, veden ja päästöt 100 %.

SuperDyer kuivaamaan biomassoja, lietteitä ja teollisia sivuvirtoja

Resurssiviisaat, hiilineutraalit teknologiat ovat keskeisessä asemassa eri teollisuudenalojen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Koska tehokas, taloudellinen ja energiatehokas raaka-aineiden kuivaus on tutkimusten mukaan ollut yksi suurimmista esteistä uudelleenkäsittelyssä, sivuvirtoja ei ole pystytty optimaalisesti hyödyntämään. TM Systems on ratkaissut tämän haasteen ja kehittänyt täysin uudenlaisen kuivausteknologian, nimeltään SuperDryer.

Käsittelemätön liete ja sivutuotteet voivat sisältää jopa 98 % vettä, tyypillisesti noin 70 % puristamisen tai vedenpoiston jälkeen. Sen sijaan, että yritykset pyrkisivät hyödyntämään näitä arvokkaita, kuitupitoisia virtoja, ne päädytään usein polttamaan märkänä jätteenä. SuperDryerillä kuivaamalla sivuvirtojen vesipitoisuus voidaan saada niinkin alhaiseksi kuin 5 %, riippuen asiakkaan tarpeista.

SuperDryer tarjoaa energia- ja kustannustehokkaan ratkaisun, jonka avulla erilaisia biomassoja voidaan kuivata hellävaraisesti, mahdollistaen erilaisia lopputuotteita, kuten maanparannusaineet, lannoitteet, kierrätyskuidut ja biomassapelletit.

Asiakkaiden koeajoja mahdollistava SuperDryer-koelaitos Turussa

TM Systems on perustanut SuperDryer-teknologian ympärille koelaitoksen Turkuun, jossa kiinnostuneet asiakasyritykset pääsevät testaamaan sivuvirtojen kuivaamista teollisessa mittakaavassa. Kuivausprosessia ohjaa täysin integroitu teollisuusstandardin PLC-ohjausjärjestelmä. Asiantuntijamme ovat testanneet lukuisien eri materiaalien kuivaamista useiden asiakasyritysten kanssa ja suorittaneet kymmeniä onnistuneita testejä vuoden 2023 aikana.

Onko yritykselläsi kiinnostavia sivuvirtoja, joiden kuivaamista ja soveltuvuutta tuotteiksi voisimme yhdessä testata?

Lue lisää: https://tmsystems.com/superdryer-test-facility/

Zero-Ex: Päästöt nollaan

Uusia lähestymistapoja ja innovatiivisia teknologioita tarvitaan enenevissä määrin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Valtiot eivät voi ratkaista ilmastokriisiä yksin, mikä tekee yritysten konkreettisista toimista välttämättömiä.

Zero-Ex on ensimmäinen teollisuusmittakaavan suljettu kierrätysjärjestelmä, joka ratkaisee teollisuuden ilmansaastehaasteet sieppaamalla haitalliset kaasut ja hiukkaset. 100 % energiasta ja vedestä palautuu takaisin prosessiin, mikä tuo asiakkaalle huomattavia energia- ja vesisäästöjä.

Zero-Ex -teknologian ansiosta yrityksen prosessi-ilmasta saadaan päästötöntä ja hajutonta, ilman melua, sumua, VOC-yhdisteitä, pölyä tai muita haitta-aineita. Teknologia on integroitu myös osaksi SuperDryeria.

Lisätietoa: https://tmsystems.com/products/zero-ex

Muutamme asiakkaidemme haasteet tehokkuudeksi ja kestävyydeksi

TM Systemsin tuotevalikoimaan kuuluvat myös prosessiteollisuuden ilma- ja kuivatusjärjestelmät, jotka ovat välttämättömiä teollisten prosessien toiminnassa. TM Systemsin tuote- ja palveluvalikoima kattaa lähes kaikki teolliset ilma- ja lämpöjärjestelmät, ja ne tarjoavat ratkaisuja erilaisiin prosesseihin ja ympäristöihin ympäri maailmaa.

Pitkän kehitystyön tuloksena tuotteemme auttavat asiakkaita vähentämään hiilijalanjälkeään päästöjenhallinnan ja energiansäästön avulla sekä nopeuttamaan teollista siirtymistä maakaasuista ja muista fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan. Samalla autamme asiakkaitamme tehostamaan tuotantoa ja alentamaan kokonaiskäyttökustannuksia.

Suomen Vahvimmat Kulta –sertifikaatti tuo lisäarvoa TM Systemsin asiakkaille

50 vuoden innovoinnin kautta ja huippuosaamisen kehittämisen myötä TM Systems on kasvanut luotettavaksi, pitkäaikaiseksi kumppaniksi asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Suomen Vahvimmat Kulta -sertifikaatti on merkki yrityksen erinomaisesta taloudellisesta suorituskyvystä, positiivisista taustatiedoista ja moitteettomasta maksukäyttäytymisestä.

 

  • Lisätietoa:
    Katso lisää TM Systemsin kotisivuilta: tmsystems.com

Scroll to Top