Kierrätyslannoitteiden toimiala-analyysi julkaistu

Lataa täältä (pdf): Toimiala-analyysi_Kierrätyslannoitteiden valmistus ja markkinat_SBB_5.3.2024

 

Orgaanisten kierrätyslannoitteiden toimiala-analyysi kerää yhteen yleiset tiedot toimialasta. Raportissa esitellään ajankohtainen lainsäädäntötilanne, kierrätyslannoitteiden raaka-aineet, valmistusmäärät, valmistustavat sekä yleisiä asioita kierrätyslannoitteiden käyttämisestä. Yhtenä toimiala-analyysin tavoitteena oli selventää tilannetta erityisesti käyttäjien näkökulmasta, koska käyttäjätahojen haasteet on tunnistettu erityiseksi pullonkaulaksi koko toimialan kasvulle.

Orgaanisten kierrätyslannoitteiden markkinat ovat edelleen hyvin marginaaliset verrattuna tavanomaisiin lannoitteisiin. Suomessa on kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi sopivat valtavat hyödyntämättömät ravinnerikkaat biomassavarannot. Lanta, jätteet ja sivuvirrat sijaitsevat suhteellisen tasaisesti joka puolella Suomea, minkä myötä orgaanisilla kierrätyslannoitteilla parannetaan tehokkaasti lannoitteiden toimitus- ja huoltovarmuutta.

Tällä hetkellä suurin osa kierrätyslannoitteiden raaka-aineista on peräisin yhdyskuntien sivuvirroista. Tulevaisuudessa maatalouden sivuvirtojen, erityisesti lannan, rooli tulee korostumaan. Kierrätyslannoitteiden valmistus 2020-luvulla on pitkälti yhteydessä biokaasulaitoskapasiteetin kehittymiseen.

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistettiin 131 000 tonnia vuonna 2021, mikä oli 5,1 % kaikista Ruokaviraston tilastoimista toiminnanharjoittajien ilmoittamista lannoitevalmisteiden määristä. Maanparannusaineita puolestaan tuotettiin vuonna 2021 kokonaisuudessaan yhteensä 16 240 000 m3 (josta osa voi olla epäorgaanista).  Tästä suurin osa oli maanparannusaineeksi sellaisenaan käytettäviä sivuvirtoja (1 057 000 m3, osa epäorgaanista), ja orgaanisia maanparannusaineita valmistettiin 567 000 m3.

Kierrätyslannoitteiden käyttöönotto voi vaatia tavanomaisille lannoitteille suunniteltujen rakenteiden uudistamista, mikä vaatii investointeja. Kierrätyslannoitteiden käyttö vaatii myös uudelleen kouluttautumista mahdollisen kaluston päivittämisen lisäksi. Kierrätyslannoitteet ovat usein hitaasti ravinteita vapauttavia lannoitteita, mikä ei sovi välttämättä sellaisten kasvien kanssa, jotka tarvitsevat buustia alkukasvukaudesta.

Kierrätyslannoitteiden oikea-aikainen ja tasainen levittäminen pellolle, ja siten niiden tehokas käyttö ja kasvivaste, vaativat erityishuomiota ja kehitystyötä. Kierrätyslannoitteet vaativat yleensä suuret levityskalustot, koska levitysmäärät ovat usein suuria, ja lannoitteet on levitettävä tiettynä ajankohtana. Kierrätyslannoitteiden koostumus vaihtelee esimerkiksi kuivasta rakeesta tai pelletistä, mädätteeseen ja nestemäiseen konsentraattiin.


Lue lisää:
SBB:n Uutinen: 31.1.2024 Orgaanisten kierrätyslannoitteiden SWOT-analyysin tuloksia

Lisätietoa:
Niina Välinen
niina.valinen@biokierto.fi
044 777 3621

 

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Hankkeessa laaditaan suositukset kierrätyslannoitteiden käyttöön maataloudessa sekä päivitetään Laatulannoite-järjestelmä. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki)-rahoitusohjelmalla. Hankkeen kesto on 8/2023-12/2024. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Ja hankepartnereita ovat Suomen Kiertovoima KIVO ry (hankekumppani) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (hankekumppani) sekä kuusi Living lab -yritystä: Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, BioSairila Oy, Mäntsälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy.

Scroll to Top