Tiedote: Biokaasuohjelman toimeenpano etenee, mutta eräiden toimenpiteiden toteutus on vaarassa viivästyä

Julkaisuvapaa heti

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää erinomaisena asiana sitä, että TEM seuraa biokaasuohjelman toimeenpanoa puolivuosittain hallituskauden ajan.

SBB:n arvion mukaan biokaasuohjelman toimenpano etenee, mutta eräiden toimenpiteiden toteutus on vaarassa viivästyä. Erityisesti ravinnekiertokorvauksen, biokaasun jakeluvelvoitteen sekä lannan ja muiden syötteiden t&k-tuen käyttöönottoaikataulut ja sisällölliset linjaukset aiheuttavat toimialalla edelleen epävarmuutta. Näiden lisäksi SBB on huolissaan ehdotuksista biokaasun lämmityskäytön veromuutoksesta sekä biokaasulaitosten lupamenettelyiden sujuvoittamisesta, jotka eivät ole biokaasuohjelman tavoitteiden ja hengen mukaisia.

SBB haluaa hoputtaa investointitukipäätösten käsittelyä. Valtion on korottanut kestävän elvytyksen mukaisesti energiainvestointukimäärärahoja vuonna 2020, mutta siitä huolimatta viranomaiset ovat siirtäneet uusia energiainvestointitukipäätöksiä koko ajan eteenpäin. Uusien tukipäätösten siirtäminen on viivyttänyt investointipäätösten tekemistä myös toiminnanharjoittajien taholla, mikä on osaltaan johtamassa biokaasulaitostoimittajien ja alihankintaketjujen toimintojen alasajoihin.

SBB:n arvion mukaan jakeluinfrastruktuurituen päivitys ja neuvontatoimet ovat sen sijaan edenneet mallikkaasti. Muiden toimenpiteiden osalta toimenpano on edennyt toimeenpanosuunnitelman mukaisesti, joskin toimenpiteiden onnistumista on vielä liian aikaista arvioida. Näiden toimenpiteiden toteutusta tuleekin seurata aktiivisesti.

SBB arvio säännöllisesti biokaasuohjelman toimeenpanon etenemistä. Seurannan tukena SBB hyödyntää liikennevalomallia, joka osoittaa mihin suuntaan toimenpiteet ovat menossa suhteessa Biokaasuohjelmassa sovittuun sisältöön ja toimenpiteiden aikataulutukseen. SBB:n tilannearvio perustuu pääosin julkisesti saatavaan tietoon.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 21.9.2020 tiedotteen, jossa se kertoi kansallisen biokaasuohjelman toimeenpanon etenemisestä. TEM:n kertomuksen mukaan biokaasuohjelman toimeenpano on edistynyt toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää 24 toimenpidettä.

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

AINEISTOT

Scroll to Top