Teollinen hiilenhallinta – hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi

Hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi on tärkeää hiilineutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Se auttaa aloja, joilla päästöjä on vaikea vähentää, irtautumaan hiilestä ja voi ratkaisevasti edistää teollisia hiilenpoistoratkaisuja.

Euroopan komission aloitteessa arvioidaan

  • näiden teknologioiden roolia EU:n talouden hiilestä irtautumisessa vuoteen 2030, 2040 ja 2050 mennessä ja
  • toimenpiteitä niiden potentiaalin optimoimiseksi, kuten EU:n laajuisten hiilidioksidin siirto- ja varastointi-infrastruktuurien käyttöönotto.

Kommentit pyydetään toimittamaan 31.8.2023 mennessä.

Lisätietoa

Lausunnon pyytäjä:

Euroopan komissio

Lausunto

Scroll to Top