Uusiutuvien kaasujen konttisyöttöratkaisu – avoin keskustelutilaisuus

Gasgrid Finland järjestää 10.5.2023 klo 9:00 – 10:30 virtuaalisen keskustelutilaisuuden mahdollisesta uusiutuvien kaasujen konttisyöttöratkaisusta.

Gasgrid on saanut markkinatoimijoilta runsaasti kyselyitä mahdollisuudesta syöttää uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa kaasua siirtojärjestelmään. Haluamme roolissamme edistää markkinan kehittymistä ja siten kutsumme kaikki kiinnostusta osoittaneet tahot mukaan avoimeen keskusteluun, jonka tavoitteena on tunnistaa toimijoiden tarpeet ja selkeyttää tekniset sekä kaupalliset raamit, joiden puitteissa uudentyyppisen yhteissyöttöpisteen rakentumista markkinallemme voidaan yhdessä edistää.

Tilaisuuden alustava agenda:

  1. Teknisen konseptin toteutusvaihtoehdot ja vastuuraja toimijoiden välillä
  2. Sopimuksellinen malli toimijoiden välillä
  3. Yhteensopivuus kaasumarkkinamallin kanssa
  4. Gasgridille osoitettu kysyntä ja kysynnän maantieteellinen sijainti
  5. Seuraavat toimenpiteet

Agendan kohdassa 4 on tarkoitus kuvata Gasgridille osoitetun kysynnän sijoittuminen maantieteellisesti toimijoittain. Tiedon julkaisun tavoitteena on havainnollistaa toimijoille keiden kanssa mahdollista yhteissyöttöpaikkaa voisi olla perusteltua lähteä suunnittelemaan eteenpäin. Jotta voimme kuvata kysynnän sijainnin, pyydämme mahdollisuuksienne mukaan ja niin halutessanne teitä lähettämään etukäteen liitteenä olevaan karttapohjaan kuvattuna syöttöpisteen optimaalisen sijainnin sekä etäisyyden, jonka jälkeen ette enää ole kiinnostuneita syöttöpisteen käytöstä.

Pyydämme kaikkia halukkaita ilmoittautumaan tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia huhtikuun aikana osoitteeseen (janne.gronlund@gasgrid.fi)

Lisätietoja: 

Tapahtuma-aika

10.5.2023

9:00-10:30

Tapahtumapaikka

webinaari

Scroll to Top