Uudet tuotteet ja palvelut luonnosta kasvattamassa Suomen taloutta -webinaari

Webinaarin tavoitteena on alustusten, paneelin ja keskustelujen pohjalta lisätä yhteistä ymmärrystä luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden arvon kasvattamisen mahdollisuuksista. Osallistujia kannustetaan osallistumaan keskusteluun.

  • Oletko maistanut kuusenkerkkäjauhetta?
  • Mitä kaikkea järviruo’osta valmistetaan?
  • Entä onko biohiilen valmistaminen kannattavaa bisnestä?

Kahdessa Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan, miten biotaloutta voidaan monipuolistaa uusilla tuotteilla ja palveluilla vakiintuneiden rinnalla.

EkoArvo-hankkeessa keskitytään keräilytuotteisiin, luonnon terveysvaikutuksiin, maisemaan ja muihin ekosysteemipalveluihin. Niiden markkinapotentiaali tunnetaan heikosti tai arvoketjut eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla. Tilaisuudessa kuulet liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista, yhteiskehittämisestä ja ohjauskeinojen tarpeista. EkoArvo-hanketta vetää Tapio ja mukana on PTT ja VTT.

BAKKES-hanke tuottaa tietoa biotalouden potentiaalisten arvoketjujen ympäristövaikutuksista, mahdollisesta arvonluonnista ja sen kehittymisen vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi biohiilen, biokaasun ja kalateollisuuden arvoketjujen kehittämisellä pyritään samaan markkinoille ympäristöystävällisiä korkean arvonlisän tuotteita. Tilaisuudessa esitellään biotalouden toimijoiden kohtaamia haasteita sekä arvonlisän muodostumisen kriittisiä tekijöitä. BAKKES-hanketta vetää PTT ja mukana on Luke.

Tilaisuus on tarkoitettu yrittäjille, yrityksille, hallinnon toimijoille, hankerahoituksen päättäjille, kehittäjille ja päälliköille biotalousalan organisaatioissa sekä muille sidosryhmien edustajille.

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

Tapahtuma-aika

16.4.2024

13:00-15:00

Tapahtumapaikka

virtuaalinen

Scroll to Top