Työpaja ravinnekierron lainsäädäntökehikosta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittävät yhdessä orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Toteutetun säädöstarkastelun pohjalta pyritään tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Hankkeen puitteissa järjestetään virtuaalinen työpaja 4.9. klo 9:00-12:00. Työpajaan ovat tervetulleita asiasta kiinnostuneet asiantuntijat. Työpajaan ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia 5.9.2020 mennessä anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Tiedote: Yhteistyöhankkeessa selvitetään Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

Tapahtuma-aika

4.9.2020

9:00-12:00

Tapahtumapaikka

Virtuaalinen

Scroll to Top