TYÖPAJA: Millä toimenpiteillä saavutamme 4 TWh biokaasutuotannon?

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, järjestää virtuaalisen työpajan 16.2.2020, missä määritellään toimenpiteitä biokaasun tuotantotavoitteen (4 TWh vuonna 2030). Nyt olisi aika kokoontua pohtimaan, miten tavoitteisiin päästään. Työpajassa mietitään toimenpiteitä kolmessa aikaikkunassa 2021-2023; 2024-2030 sekä 2030-2035. Tarkastelussa pyritään löytämään keinot, joilla voidaan integroida biokaasu tiivisti osaksi energiasektorin ja ravinnekierron integraatioita. Työpaja on suunnattu biokaasun tuottajille ja käyttäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille biokaasun ja ravinnekierron arvoketjusta. Työpajassa tarkastellaan sivutaan biokaasun ohella myös ravinteiden kiertoa!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

  • AIKA: 16.2.2021 klo 9:00-12:00  Teams-järjestelmä
  • Lisätietoa ja ilmoittautumiset työpajaan 14.2. klo 12 mennessä Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805 anna.virolainen-hynna@biokierto.fi.
  • Työpajaan toimitetaan kutsut sähköpostitse. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta haluaisit kutsun, niin ole yhteydessä järjestäjään.

Taustatietoa

Maaliskuussa 2020 järjestettiin työpaja, johon kokoontui laaja joukko sidosryhmiä miettimään Suomen biokaasusektorin tavoitteita ja visiota. Työpajassa muodostui vahva käsitys siitä, että biokaasun tuotanto voisi olla 4-7 TWh vuonna 2030. Tuotanto pohjautuisi erityisesti maatalouspohjaisten sivuvirtojen hyödyntämiseen, mutta myös uudella teknologialla ja syötteillä olisi roolinsa (esimerkiksi kaasutus). Vuodelle 2035 biokaasun tuotannoksi visioitiin 6-15 TWh. Työpajassa arviotiin, että vuonna 2030 biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää 4- 11 TWh edestä. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä. Työpajassa tunnistettiin useita tekijöitä, jotka joko myötävaikuttavat tai hidastavat biokaasun tarjontaa ja kysyntää. Biokaasusektorille mahdollisuuksia luovat hiilineutraalisuustavoitteet, ravinteiden kierrätyksen kehittämistarpeet, huoltovarmuus- ja alueiden elinvoimaisuusnäkökulmat sekä liikenteen ja maatalouden päästövähennystavoitteet. Haasteita alalla luo biokaasun tuotannon heikko kannattavuus, sillä toimialan markkinat (sekä energia- että kierrätysravinnetuotteet) ovat vasta kehittymässä. Edullisten fossiilisten polttoaineiden saatavuuden nähtiin myös hidastavan biokaasutoimialan kehitystä. Työpajassa laajasti kannatusta saivat oikein mitoitetut ja kohdistetut ohjauskeinot: kannattavuutta voidaan parantaa erilaisilla tuilla ja lopputuotteiden kysyntää voidaan lisätä erilaisilla kannustimilla tai lainsäädännöllisin keinoin, kuten jakeluvelvoitteen muodossa. Toimintaympäristöön tulisi saada lisää ennakoitavuutta, jotta toimijat uskaltavat investoida alaan.

Työpaja liittyy myös yhteiseurooppalaiseen REGATRACE-hankkeessa, jossa SBB on mukana. REGATRACE puitteissa vastaavanlainen työpaja järjestetään 14 EU-maassa! REGATRACE-hankkeen päärahoittaja on Euroopan Komission Horisontti2020-rahoitusohjelma. Lisätiedot REGATRACE, Renewable Gas Trade Centre in Europe –> https://www.regatrace.eu/

 

Taustamateriaali

Tapahtuma-aika

16.2.2021

9:00-12:00

Tapahtumapaikka

Virtuaalinen

AINEISTOT

Scroll to Top