Sääntömääräinen vuosikokous

Päätettiin kutsua yhdistyksen vuosikokouksen koolle 15.3.2023 klo 13 alkaen. Kokouksen jälkeen järjestetään hallituksen järjestäytymiskokous.

Vuosikokouksen esityslista on:

 1. kokouksen avaus
 2. suoritetaan valtakirjojen tarkastaminen
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 9. valitaan hallituksen jäsenet
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. valitaan vaalivaliokunnan jäsenet
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
  1. Hallitus esittää, että vuoden 2022 Bionääri-tittelin saaneelle Jyrki Heilälle myönnetään yhdistyksen kunniajäsenyys.  Yhdistyksen sääntöjen mukaan kunniajäsenet voivat olla henkilöjäseniä ja heidät hyväksytään vuosikokouksessa hallituksen esityksestä.

Tapahtuma-aika

15.3.2023

klo 13 alkaen

Tapahtumapaikka

Helsinki

Scroll to Top