Raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen sidosryhmätilaisuus

Tervetuloa raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen sidosryhmätilaisuuteen tiistaina 13.6. klo 8:30-10.00 Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa kuullaan esittely valtioneuvoston kannoista ja tilannepäivitys asetuksen käsittelystä EU:ssa, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle.

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa ehdotuksensa uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidin päästöstandardeja koskevan asetuksen päivittämiseksi ja asetusehdotuksen käsittely on viime kuukausina alkanut EU-jäsenmaiden neuvostossa ja parlamentissa. Valtioneuvoston kannat asetusehdotukseen on määritelty u-kirjelmässä (128/2022 vp).

U-kirjelmä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_128+2022.aspx

Komission tiedote ja asetusehdotus löytyvät komission sivuilta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_762

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää jatkossakin raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen seurannasta kiinnostuneille sidosryhmille suunnattuja tilaisuuksia asetuksen neuvottelujen edetessä.  Mikäli et halua jatkossa kutsuviestejä näihin seurantaryhmän kokouksiin, voit ilmoittaa siitä vastaamalla tähän viestiin.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 8.6. mennessä tästä linkistä. Kutsua saa mieluusti jakaa myös eteenpäin organisaatiossanne.

Asetukseen liittyvät kyselyt: Sara Österberg, sara.osterberg@gov.fi

Kokouksen käytännön järjestelyihin liittyvät kyselyt: Hanna Kola, hanna.kola@gov.fi

Tapahtuma-aika

13.6.2023

klo 8:30-10.00

Tapahtumapaikka

Teamsissa

Scroll to Top