Paljon puhetta luonnonvarojen käytön kestävyydestä – mutta millaista?

Kukaan ei vastusta kestävyyttä. Kestävyydestä puhutaan kuitenkin lukuisin eri tavoin, mistä voi seurata tarpeetonta väärinymmärrystä. Mitä kestävyydellä kulloinkin tarkoitetaan? Miten voimme tunnistaa erilaisen kestävyyspuheen? Miten monin eri tavoin tutkimus voi tukea kestävyyden tavoittelua? Näihin kysymyksiin pureudutaan Luken kestävyysjulkaisun ”Kestävyyden kehykset – luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa” julkistamiswebinaarissa 6.9.

Kestävyydessä on kysymys yhteiskunnan kyvystä täyttää perustarpeensa ja tuottaa hyvinvointia ekologisia rajoja kunnioittaen. Kokonaisvaltainen kestävyyden tarkastelu edellyttää huomion kiinnittämistä luonnonjärjestelmien lisäksi erilaisiin yhteiskunnan sosioekonomisiin ja kulttuurisiin järjestelmiin. Kestävyyskysymysten tarkasteluun liittyy paitsi oikeudenmukaisuuden myös maantieteellisen alueen ja aikaperspektiivin rajaus. Kestävyys on siis muutakin kuin eri ”pilareiden” tai ulottuvuuksien summa.

Tutkijan tulee olla tietoinen ja avoin kehyksistä, joista käsin hän tarkastelee kestävyyttä. Tällöin myös tiedonkäyttäjä voi arvioida tiedon soveltamisen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tiedostava kestävyyspuhe auttaa välttämään ohipuhunnan karikot.

Webinaari järjestetään Teams-sovelluksella tiistaina 6.9. klo 9–10.30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

 

Tilaisuuden ohjelma

Puheenjohtaja: ohjelmajohtaja Meri Kallasvuo, Luke

 

Kolme kehystä tiedostavalle kestävyyspuheelle
Tutkimuspäällikkö, johtava tutkija Katriina Soini, erikoistutkija Matti Salo ja tutkija Elina Vehmasto, Luke

 

Kestävyyskehykset tutkimuksen työkaluina 
Tutkimusprofessori Seija Tuulentie ja erikoistutkija Pekka Salmi, Luke

 

Kommenttipuheenvuoro
Professori Minna Kaljonen, SYKE

 

Tutkija kestävyystiedon tuottajana ja välittäjänä
Tutkija Kirsi Usva ja erikoistutkija Maria Leino, Luke

 

Millaista kestävyystietoa yhteiskunnassa kaivataan?
Keskustelu

 

 

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Katriina Soini, Luke, puh. 029 532 6550, katriina.soini@luke.fi

tutkija Elina Vehmasto, Luke, puh. 029 532 6613, elina.vehmasto@luke.fi

Tapahtuma-aika

6.9.2022

9:00-10:30

Tapahtumapaikka

webinaari

Scroll to Top