Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi – Webinaari

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä on? 

Näitä kysymyksiä on lähestytty Sustainable Biogas hankkeessa, jonka päätöswebinaarissa 15.6.2022 klo 09.00–11.00 kuulemme suosituksia kestävämmän biokaasun tuotannon edistämiseksi ravinteiden hallinnan näkökulmasta. Osana hanketta on myös selvitetty, miten Laatulannoite-järjestelmää voisi kehittää,  jotta se vastaisi paremmin arvoketjun tarpeisiin. Lisäksi kuulemme vierailevan puhujan sekä latvialaisten hankepartnereiden näkökulmia aiheesta. Esitysten yhteydessä on mahdollista esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Tilaisuus järjestetään kaksikielisenä, osa puheenvuoroista on suomeksi ja osa englanniksi.

Tarkemman ohjelman sisältävä kutsu lähetetään toukokuun 2022 aikana. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan myös Sustainable Biogas – hankkeen verkkosivuilla.

Kutsua saa jakaa eteenpäin.

Rekisteröidy ohessa olevasta linkistä

Lisätietoja:
Henri Nikkonen
henri.nikkonen@jnfoundation.fi

 

Ilmastoystävällinen biokaasu voi aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman Sustainable Biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Hankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys.

Tapahtuma-aika

15.6.2022

09:00-11:00

Tapahtumapaikka

Virtuaalinen

Scroll to Top