LVM:n sidosryhmätilaisuus 7.2.2024 liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivittämiseksi AFIR-asetuksen osalta

Tervetuloa liikenne- ja viestintäministeriön järjestämään liikenteen ja logistiikan tietosääntelyä koskevan säädöshankkeen (ns. data-avaruus osa 1) sidosryhmätilaisuuteen keskiviikkona 7.2.2024 klo 14.00-15.00. Säädöshanke löytyy Hankeikkunasta.

Tilaisuus järjestetään etänä Teamsissä (pyydä osallistumislinkki anna.virolainen-hynna@biokierto.fi). Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Tilaisuudessa on tarkoitus käsitellä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin käyttöönotosta annettua nk. AFIR-asetusta ja erityisesti siihen sisältyviä tiedontoimittamisvelvoitteita ja tätä koskevaa kansallista yhteyspistettä. Tilaisuuden ulkopuolelle jäävät säädöshankkeeseen sisältyvät muut kokonaisuudet: sähköiset rahtikirjat (eFTI), matkatietoa (MMTIS-asetus), esteettömyystietoa ja lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta koskeva kokonaisuus sekä liikenteen rekistereitä koskeva sääntely.

Tilaisuuden tarkoituksena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä alustaviin muutosehdotuksiin sekä keskustella, mitä seikkoja tulisi erityisesti ottaa huomioon muutosehdotusten jatkovalmistelussa.

Sidosryhmien näkemysten keräämiseksi on avattu Webropol-lomake. Lomake on auki 9.2.2024 saakka. Viimeistään 1.2.2024 lomakkeen kautta annettuja vastuksia voidaan kuitenkin hyödyntää jo sidosryhmätilaisuudessa 7.2.2024 yhteisen keskustelun pohjana. Lomakkeella on kysymyksiä koskien alustavia muutosvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia toimialalle. Toivomme mahdollisimman kattavasti vastauksia ja mielipiteitä esitettyihin kysymyksiin, jolloin voimme hyödyntää saatua palautetta jatkovalmistelussa.

 

Tapahtuma-aika

7.2.2024

klo 14.00-15.00.

Tapahtumapaikka

Teams

Scroll to Top