Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän perehdytystilaisuus

Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän perehdytystilaisuudessa esitellään kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmää yleisellä tasolla sekä perehdytään tarkemmin mm. sisäisen auditoinnin ja näytteenoton ohjeistukseen. Tilaisuus tarjoaa oivan mahdollisuudet kuulla LARA-laatujärjestelmän kehityshankkeen tuloksista ja jakaa käyttäjien kokemuksia sekä verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuus on tarkoitettu laatujärjestelmässä mukana oleville, mutta tilaisuuteen voivat osallistua myös muut sidosryhmät.

Tilaisuus pidetään 30.1. klo 10:00-15:00 Helsingin Pasilassa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Helia-talossa, Rautatieläisenkatu 5.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Laatuprojektipäällikkö, Quality Project Manager
Juha Pirkkamaa
+ 358 40 580 369
jpirkkamaa@gmail.com

 

LISÄTIETOA LARA-LAATURAVINNEHANKKEESTA
Suomessa kehitetään parhaillaan kansallista laatujärjestelmää kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille, ns. kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä ja Laatulannoitesertifikaatti on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmän avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä. Yrityksen laatujärjestelmän pysyttäminen ja arviointi kestää noin vuoden, minkä jälkeen yritys voi hyödyntää Laatulannoite-sertifikaattia laatujärjestelmän piirissä oleville tuotteilleen.

LARA-laaturavinnehanke toteutetaan 2.7.2018 – 29.2.2020 välisenä aikana, minkä jälkeen kehitettyä laatujärjestelmää voivat alkaa hyödyntää kaikki kierrätysravinteita valmistavat toimijat. Jatkossa laatujärjestelmä tulee tarjoamaan entistä enemmän tietoa kierrätysravinteista ja kasvualustoista myös laajalle sidosryhmäjoukolle, johon kuuluu maanviljelijöiden ohella muun muassa tutkimuslaitokset, oppilaitokset, elintarviketeollisuus ja kuluttajat.

Laatujärjestelmää kehittävät kaksi toimialajärjestöä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry, yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa. Hanketta ovat rahoittaneet Ympäristöministeriö, Sitra ja joukko yrityksiä.
Lisätiedot

Tapahtuma-aika

30.1.2020

Tapahtumapaikka

Helsinki

Scroll to Top