Keskustelutilaisuus Verkkojen Eurooppa (CEF) vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuuri -rahoitushausta 20.8.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää investointeja suunnitteleville organisaatioille keskustelutilaisuuden EU:n Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) eli CEF2-ohjelman vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuuri -rahoitushausta 30.8.2021 klo 15:00 alkaen.

CEF-ohjelman toinen ohjelmakausi (CEF2) käynnistyy syyskuussa 2021 uusine rahoitushakuineen. Vuosina 2021-2023 hakuja järjestetään 4-5 kuukauden välein. Rahoitusta voivat hakea mm. jäsenvaltiot ja yritykset sekä muut relevantit toimijat. CEF2-tuki jaetaan tässä haussa vaihtoehtoisten polttoaineiden hankkeille lainan ja avustuksen yhdistelmänä (ns. blending), ja edellytyksenä on kansallisen välittäjäorganisaation tai kaupallisen pankin takaus lainalle.

Varsinaisen kutsu on luvassa myöhemmin, mutta voit jo ennakkoilmoittautua tapahtumaan osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/55ED7E9376BAE426. Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden tavoitteena on:

  • jakaa tietoa tulevasta rahoitushausta ja siihen liittyvistä käytänteistä,
  • kuulla investointeja suunnittelevien organisaatioiden ajatuksia haun soveltuvuudesta heidän suunnitelmiinsa, ja
  • käynnistää toimet kansallisen lainanvälittäjäorganisaation löytämiseksi tarpeen vaatimalla tavalla.

Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri -hauissa (CEF-työohjelman luonnos 2021-2023)  rahoitettavia hankkeita voivat olla mm.:

  • pikalaturit TEN-T-verkolla, harvaan asutuilla alueilla sekä latauspisteet raskaalle kalustolle ja busseille
  • vedyn tankkausinfrastruktuuri TEN-T-verkolla
  • LNG-asemat raskaalle kalustolle TEN-T-verkolla sekä niiden rakentumista tukevat toimenpiteet
  • vedyn jakeluinfrastruktuuria ja sähkön latausinfrastruktuurin rakentumista joukkoliikenteen solmukohtiin tukevat toimenpiteet (latauspisteet varikoilla, energiansäilöntäjärjestelmät)
  • vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin levittäytymistä TEN-T-satamiin, sisävesisatamiin ja sisävesille sekä lentokentille tukevat hankkeet (mm. vety, lentokenttien kenttätoiminnan sähköistymistä tukevat hankkeet, käyttövoiman tarjonta- ja säilytysratkaisut)
  • LNG-bunkrausta TEN-T-satamissa ja sisävesisatamissa tukevat toimet.

 

Tietoa CEF-liikennehauista (Traficom): https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/tietoa-cef-liikennehauista

 

Lisätietoja CEF2-hausta antavat:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, LVM (CEF-ohjelma), marjukka.vihavainen-pitkanen@lvm.fi

Maria Hyvönen, LVM (vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri): maria.hyvonen@lvm.fi

Emmi Simonen, LVM (vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri): emmi.simonen@lvm.fi

Atte Melasniemi, Traficom (CEF-haku): atte.melasniemi@traficom.fi

Marko Mäenpää, Traficom (CEF-haku): marko.maenpaa@traficom.fi

Tapahtuma-aika

30.8.2021

15:00-16:30

Tapahtumapaikka

TEAMS-järjestelmällä

Scroll to Top