Biokaasun ja ravinnekierrätyksen pyöreän pöydän keskustelu

Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy,  Kiertovoima ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Kierrätysteollisuus ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry järjestävät biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden 14.3.2023 klo 9:00-12:00.

TILAISUUDEN OHJELMA

9:00-10:15 Alustukset ajankohtaisista teemoista

 • Tilaisuuden avaaminen (moderaattori Riikka Kinnunen, Kierivä Oy)
 • Konkreettisia tekoja energiaomavaraisuuden ja ruokaturvan parantamiseksi: Jukka Ihanus, yhteiskuntasuhteiden johtaja, Elintarviketeollisuus ry (pdf)
 • Rahoittajan puheenvuoro biokaasu- ja ravinnekierrätysinvestointien vauhdittamiseksi: Paula Laine, toimitusjohtaja, Ilmastorahasto Oy (pdf)
 • Biokaasuohjelman toimeenpano: Pekka Grönlund, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö (pdf)
 • Green deal -mallien mahdollisuudet ravinteiden kierrätyksen vauhdittamisessa: Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö (pdf)
 • Biokaasutoimialan kytkös sähköpolttoaineisiin ja -lannoitteisiin: Jenni Borg, Specialist, P2X Solutions Oy / Vetyklusteri (pdf)
 • Yritysesimerkki, Suoman Lantakaasu Oy: Janika Keinänen, Senior Project Manager, Valio (pdf)

10:15-11:25 Pyöreän pöydän keskustelu 
Pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu osallistumaan seuraavat tahot (2 minuutin puheenvuoro per kutsuvieras) (kaikki esitykset pdf-tiedostona)

 • Teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM
 • Erityisasiantuntija Sanna Tikander, MMM
 • Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM
 • Budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew, VM
 • Projektipäällikkö Riikka Malila, YM
 • Toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry
 • Johtava asiantuntija Heikki Lindfors, Energiateollisuus ry
 • Toimitusjohtaja Mika Arffman, Envitecpolis Oy
 • Biokaasuliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi, Gasum Oy
 • Toimitusjohtaja Arto Viljanen, Suomalainen Energiaosuuskunta SEO
 • Yksikön päällikkö Mika Myötyri, Gasgrid Finland Oy
 • Erikoistutkija Sari Luostarinen, Luonnonvarakeskus Luke
 • Toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry
 • Energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
 • Johtaja Sa­tu­mai­ja Levón, Elintarviketeollisuus ry
 • Toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki, Suomen Kiertovoima ry
 • Toimitusjohtaja Mia Nores, Kierrätysteollisuus ry
 • Senior advisor Paula Lindell, Vesilaitosyhdistys ry
 • Toimitusjohtaja Tapio Tuomi, Lähienergialiitto ry
 • Projektipäällikkö Nicholas Wardi, Baltic Sea Action Group
 • Kansanedustaja Mirka Soinikoski, Vihreät
 • Antti Kurvisen erityisasiantuntija ja Eduskuntavaaliehdokas Pertti Hakanen, Keskusta
 • Poliittinen asiantuntija Laura Kolehmainen, Vasemmistoliitto
 • Knehtilän tilan yrittäjä, eduskuntavaaliehdokas Markus Eerola, Kokoomus

11:25-12:00 Keskustelua
Listaus toimenpiteistä, esille nousseista asioista ja seuranta

 

TAPAHTUMATIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma järjestetään virtuaalisena Teams-järjestelmällä.

Tilaisuuden seuraaminen on avoin ja maksuton kaikille, mutta se edellyttää ennakkoilmoittautumista.  Ilmoittaneille toimitetaan sähköpostitse osallistumislinkki ennen tilaisuuden alkua.

 

Tapahtuma-aika

14.3.2023

9:00-12:00

Tapahtumapaikka

Virtuaalinen

Scroll to Top