Raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen sidosryhmätilaisuus

Tervetuloa raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen sidosryhmätilaisuuteen maanantaina 4.12. klo 10.00-11.30. Tilaisuudessa kuullaan LVM:n esittely neuvoston yleisnäkemyksen sisällöstä, Euroopan parlamentin kannoista ja jatkoaskeleista asetuksen neuvotteluihin trilogeissa.

Jäsenmaiden neuvosto pääsi yleisnäkemykseen asetusehdotuksesta ympäristöneuvostossa 16.11. Yleisnäkemyksessä komission ehdottamiin EU-tason päästövähennystavoitteisiin ei tehty muutoksia, eli myös -90% tavoite vuodelle 2040 säilyi.  Kaupunkibussien erillistä nollapäästötavoitetta sen sijaan myöhäistettiin viidellä vuodella vuoteen 2035. Puoliperävaunujen 2030 tavoitetta puolestaan laskettiin 7,5%:iin (komission ehdotus 15%). Suomelle tärkeiden raskaiden yhdistelmien huomioimiseksi kompromissina saatiin luotua asetustekstiin oma määritelmänsä raskaissa yli 60t. yhdistelmissä käytettäville ajoneuvoille (Extra heavy combinations, EHC). Näiden EHC-ajoneuvojen oman päästölaskennan alaluokan luominen ja päästölaskennan korjaaminen on kuitenkin vielä komissiolle delegoidun säädösvallan varassa. Hiilikorjauskerroin uusiutuvien polttoaineiden kontribuution huomioimiseksi ei mennyt neuvostossa läpi.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on myös äänestänyt mietinnöstään asetusehdotukseen. Parlamentin täysistunnon odotetaan äänestävän parlamentin lopullisesta neuvottelukannasta marraskuun lopulla. Tämän jälkeen asetusehdotuksen neuvottelut jatkuvat EU-instituutioiden välillä kolmikantaneuvotteluissa.

Valtioneuvoston kannat asetusehdotukseen on määritelty u-kirjelmässä (128/2022 vp): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_128+2022.aspx

Komission tiedote ja asetusehdotus löytyvät komission sivuilta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_762

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää jatkossakin raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen seurannasta kiinnostuneille sidosryhmille suunnattuja tilaisuuksia asetuksen neuvottelujen edetessä.  Mikäli et halua jatkossa kutsuviestejä näihin seurantaryhmän kokouksiin, voit ilmoittaa siitä vastaamalla tähän viestiin.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen tästä linkistä 29.11. mennessäKutsua saa mieluusti jakaa myös eteenpäin organisaatiossanne.

 

Asetukseen liittyvät kyselyt: Sara Österberg, sara.osterberg@gov.fi

Kokouksen käytännön järjestelyihin liittyvät kyselyt: Hanna Kola, hanna.kola@gov.fi

Tapahtuma-aika

4.12.2023

10.00-11.30

Tapahtumapaikka

webinaari

Scroll to Top