Tiedote: Suomessa petrattavaa biojätteiden kierrätyksessä

Suomessa biojätteen kierrätysaste oli 42 prosenttia vuonna 2020.  Lähivuosina biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat ja uutta kierrätyskapasiteettia valmistuu eri puolille Suomea. Suurin osa jätteestä päätyy edelleen polttoon.

Suomessa yhdyskuntajätteen määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2020. Yhdyskuntajätteestä 50 prosenttia on sekajätettä, joka käsitellään jätteenpolttolaitoksissa. Jätteiden erilliskeräys lisääntyi noin kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Biojätteen kierrätysmäärät ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Kaikkiaan biojätettä kierrätettiin 439 000 tonnia, mistä suurin osa käsitellään biokaasu- ja kompostointilaitoksissa. Biojätettä poltettiin reilu 50 000 tonnia.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan biojätteen kierrätysaste vuonna 2020 on 42 prosenttia. Biojätteelle on asetettu Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (Valtsu) kierrätystavoitteeksi 60 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Biojätteen kierrätyksessä on täten paljon petrattavaa. Ehdotus uudeksi jätesuunnitelmaksi nostaa tavoitteen 65 prosenttiin  vuoteen 2027 mennessä. Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä on hyödynnetty materiaalina. Mitä suurempi materiaalihyödynnyksen osuus on, sitä korkeampi on kierrätysaste.

Kierrätyksen tehostamisessa on järkeä, sillä näin saadaan ravinteet kiertoon ja voidaan korvata fossiilia polttoaineita uusiutuvilla.  Mikäli kaikki yhdyskuntien biojäte kierrätettäisiin liikennebiokaasuksi, niin sillä ajaisi vuosittain 113 000 henkilökaasuajoneuvoa.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan vuoteen 2023 mennessä biokaasun tuotanto lisääntyy Suomessa 230 GWh, mistä suurin osa tullaan tuottamaan yhteistuotantolaitoksissa (biojäte ja muut syötteet erityisesti lietteet) ja tuotettu biokaasu käyttämään liikennekaasuna.

Kierrätystä tulee helpottamaan uusi biokaasulaitoskapasiteetti. Kierrätys tehostuu kuitenkin vasta sitten, kun biojätteen keräysinnostusta saadaan lisättyä jätteen syntypäässä. Jatkossa huomio tulee keräystehokkuuden ohella olemaan myös kerättävän biojätteen laadussa; edelleen lajitellun biojätteen joukossa olevat epäpuhtaudet, kuten muovipakkaukset, vähentävät biojätteen kierrätyksen tehokkuutta.

Lue lisää:

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, 0400987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top