Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n kommentit jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen sekä kehitysideoita jakeluinfratuen kehittämiseksi Energiavirastolle 17.6.2019

Lisätiedot: Energiavirasto järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Energiavirasto on pyytänyt kommentteja jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen toimitettavaksi 17.6.2019 mennessä. Lisätiedot Energiaviraston sivustolta https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki.   

Lausunnon pyytäjä:

Energiavirasto

Lausunto

Scroll to Top