Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on allekirjoittanut ”Save Organics in Soil”-aloitteen

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on allekirjoittanut ”Save Organics in Soil”-aloitteen. Aloite on kaikkien halukkaiden allekirjoitettavissa, lisätietoa ohessa.

S.O.S-aloite on European Compost Networkin ja Italian Composting and Biogas Association (CIC) käynnistämä aloite, jonka tavoitteena on korostaa maaperän orgaanisen aineksen merkitystä ja rohkaista päätöksentekijöitä kehittämään välineitä, joilla varmistetaan Eurooppa kohti ilmastonkestäviä maaperänhoidon käytäntöjä.

Viljelysmaiden orgaanisen aineksen määrä on vähentynyt huolestuttavalla tavalla kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Orgaanisella aineksella on suuri merkitys maan viljavuuteen ja tuottavuuteen. Elinvoimaisessa viljelysmaassa on monipuolinen mikrobitoiminta ja toimiva mururakenne, joilla on puolestaan vaikutusta ravinteiden ja veden pidättämiseen ja vapauttamiseen. Tällä on niin ikään vaikutusta maaperän hiilen kiertoon. Orgaanisen aineksen määrään voidaan vaikuttaa viljelytoimenpiteillä ja lannoitevalinnoilla. Orgaanisen aineksen määrää voidaan lisätä käyttämällä orgaanisia maanparannusaineita, kompostia ja lantaa.

SBB pitää tärkeänä, että maaperän kasvukuntoon kiinnitetään huomioita jatkossa entistä enemmän. Mitä tulee maankäyttöön, niin jäsenmailla tulee jatkossakin olla vahva päätösvalta omiin maankäyttöasioihin. 

Käy allekirjoittamassa aloite! S.O.S.-aloitteen voi allekirjoittaa yritykset, kansalaisjärjestöille, yhdistykset, tutkijat ja kansalaiset.

SOS Soil EN

Scroll to Top