Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle: E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys, Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielestä Suomen kanta on kannatettava. Siinä tuodaan onnistuneesti esille Suomen erityispiirteet. Suomen kannassa tuodaan esille useita eri asioita myös kattavammin kuin komission tiedonannossa. Alapuolella on esitetty Suomen Biokaasuyhdistys ry:n arvio EU:n biotalousstrategiasta.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan maa-ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top