SBB:n toimittama kirje Lintilälle, Lepälle ja Kulmunille

Kirje /sähköposti 5.6.2020

Hyvät ministerit Lintilä, Leppä ja Kulmuni, kopio esikunnallenne

olen teihin nyt yhteydessä liittyen kansallisen Biokaasuohjelman toimeenpanoon, josta teimme tiedotteen 1.6.2020. Tiedotteessa esitimme huolemme, ettei toimenpiteitä ole toteutettu riittävän nopealla aikataululla ja edelleen keskeiset asiat ovat avoimena. Olemme tietoisia, että virkamiehet TEM:ssa, MMM:ssa ja VM:ssa ovat aktiivisia, jopa kiireisiä, useiden toimenpiteiden toimeenpanon osalta. On kuitenkin selvää, että toimet ravinnekiertokorvauksen, maatalouden kehitystuen ja jakeluvelvoitteen käyttöönoton osalta ovat myöhässä annetusta aikataulusta. Myös investointitukipäätöksiä on lykätty. Usea biokaasulaitoshanke odotti investointitukipäätöstä jo viime vuoden loppuun mennessä, jolloin kerrottiin päätöksiä tehtävän huhtikuussa. Päätöksiä ei kuitenkaan vieläkään ole tehty, ja aikataulun osalta on kerrottu ”syksyllä”. Nyt on tärkeää, ettei toimeenpano viivästy enempää.

Olemme saaneet kentältä useita huolestuneita viestejä biokaasuohjelman toimenpanosta. Moni investoija ei nyt koe toimintaympäristöä riittävän vakaaksi investointien toteuttamiseksi. Biokaasuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen lisäisi merkittävistä toimintaympäristö ennakoitavuutta ja tätä kautta myötävaikuttaisi investointipäätösten syntymistä. Meille on esitetty myös epäilyjä, etteivät suunnitelmissa olevat ohjauskeinot olisi toimivia. Tähän SBB haluaa todeta, että mikäli toimenpiteet noudattavat Biokaasuohjelman laadinnassa määriteltyjä puitteita, niin kokonaisuus on kyllä meidän mielestä toimiva ja askel oikeaan suuntaan.

Biokaasuohjelman toimeenpanon yksi keskeinen haaste taitaa olla myös viestintä. Toimeenpanosta ei juuri ole ollut puhetta ohjelman julkaisun jälkeen. Biokaasuohjelmaan linkitetyt pääministeritason ja keskeisten ministereiden yhteinen tilaisuus on myös jäänyt toteutumatta ensin pääministerin vaihdoksen ja myöhemmin koronaepidemian vuoksi.

Kentän rahoittamiseksi ja virkamiesten työrauhan turvaamiseksi esitämme, että toisitte pikaisesti julkisesti esiin tahtotilanne biokaasuohjelman toimeenpanosta ja aikatauluraamissa pysymisestä julkisella tiedotteella tai muulla riittävän virallisella tavalla. Myös tieto tavoiteaikatauluista säädösehdotusten suhteen olisi hyödyllinen.

Yhteistyöterveisin

Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen puolesta

 

Lisätiedot:

 

Scroll to Top