SBB:n lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14579/2022

 

***

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n lausunto 20.5.2022:

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kiittää mahdollisuudesta lausua kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.

Pidämme tärkeänä, että kustannusten nousua yrityksille kompensoidaan tässä yllättäen tulleessa tilanteessa. Arviomme mukaan tehokas keino kuljetusyrittäjien kustannusten nousun alentamiseksi on suora kustannustuki. Lisäksi voidaan harkita polttoaineiden verotuksen väliaikaista alentamista. Sen sijaan ehdotus jakeluvelvoitteen määräaikaiseen alentamisesta vuosina 2022 ja 2023 ei ole meidän mielestä järkevää, koska se heikentää erityisesti uusien biokaasulaitosten investointien kannattavuutta, lisää riippuvuutta fossiilista polttoaineista sekä uhkaa vaikeuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Esitämme, että kustannusten piiriin otetaan myös liikennekaasu. Tämä on perusteltavissa kustannusten nousun, teknologia neutraalisuuden, toiminnanharjoittajien tasavertaisen kohtelun sekä aikaisemmin tehtyjen päätösten yhdenmukaisuuden perusteella.

Venäläisen maakaasun tuonti Suomeen loppuu yllättäen 21.5.2022, minkä odotetaan nostavan edelleen maakaasun hintaa Suomessa. Tilanne on kriittinen ja se voi johtaa jopa maakaasun säännöstämiseen, jos esim. siirtokapasiteetissä on ongelmia tai tulee muita yllätyksiä. Biokaasua riittää liikenteen käyttöön, mutta osa biokaasusta kaasuverkossa tulee ohjautumaan nyt myös teollisuuden käyttöön. Hintojen nousupainetta siis totisesti on.

Kuljetusliikkeitä on kannustettu siirtymään vähäpäästöisiin ratkaisuihin, nyt kuitenkin ne jätetään kuljetustuen ulkopuolelle. Tämä antaa vääränlaista singnaalia valtion tahtotilasta vähähiilisten käyttövoimien edistämiseksi. Kaasuun siirtyminen edellyttää investointeja, jotka ovat perusratkaisuja kalliimpia. Raskaiden kaasuajoneuvojen investointeja on nimenomaan hidastanut investointien kalleus ja toimintaympäristön epävarmuus. Jos raskaassa liikenteessä halutaan ottaa käyttöön kotimaisia, uusiutuvia ja vähäpäästöisiä käyttövoima, niin päätöksenteon olisi syytä olla johdonmukaista.

Kuljetustuen kohdistamista dieselille perustellaan sillä, että muiden käyttövoimien osuus on marginaalinen. Perustelumuistiossa on käytetty tilastotietoa vuodelta 2019, jolloin raskaita kaasuajoneuvoja ei vielä ollut kuljetusyrittäjien käytössä.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Scroll to Top