Kompostointi

Kompostointi

Kompostointi mikrobieliöstö hajottaa eloperäistä ainesta kuten ruokajätettä maa-ainekseksi. Kompostin lämpötilan, kosteuden ja hapekkuuden tulee olla sopiva prosessin tehokkaalle toiminnalle.

Hajotustoiminnasta syntyy hiilidioksidia, vettä ja pysyvää humusta sekä epäorgaanisia suoloja sisältävää orgaanista ainesta. Oikeanlaisen kompostoinnin tuloksena on pitkälle maatunutta, hygieenistä orgaanista ainesta jota voidaan hyödyntää maanparannusaineena tai kasvualustan raaka-aineena. Kompostissa on myös yleensä runsas pieneliöstö ja ravinteita, joten se on haluttua ainesta maanparannukseen ja kasvualustoihin.

Pääasiassa kompostien raaka-aineena voidaan käyttää erilaisia biohajoavia jätteitä ja lietteitä. Suomessa käytettyjä kompostointimenetelmiä ovat tunneli-, rumpu- ja auma- ja kaukalokompostointi.

Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design
Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design
Scroll to Top