Orgaanisten jätteiden kierrätys on yhteiskunnan kriittinen toiminto

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Kirjoittaja: Anna Virolainen-Hynnä, SBB

Orgaanisten jätteiden kierrätys tulisi mieltää yhteiskunnan kriittiseksi toiminnoksi. Nyt näin ei ole, vaan lakkouhat ja esimerkiksi energian saatavuushäiriöt luovat riskiä orgaanisten jätteiden kierrätyksen toimivuudelle. Tähän olisi tärkeä saada muutos.

Kiertotaloudessa eri toiminnot ovat kiinteämmin yhteydessä toisiinsa. Kiertotalousajattelun myötä jätehuolto ei ole enää erillinen toiminto yhdyskunnissa, vaan se on tiukasti integroitunut jäteveden käsittelyn ohella myös energian- ja ruutuotantoihin. Häiriö esimerkiksi logistiikassa koskettaa koko systeemiä, ei ainoastaan yksittäistä toimintaa. Yhdyskuntien jätteiden ja jätevedenpuhdistamolietteiden keräyksen ja kuljetusten keskeytyminen, esimerkiksi lakon seurauksena, johtaa nopeasti laajoihin häiriöihin koko jäte- ja jätevedenkäsittelyketjussa. Kiertotaloudessa, ja näin myös orgaanisten jätteiden kiertotaloudessa, logistiikan merkitys on suuri niin tuotantopanosten kuin lopputuotteiden osalta. Orgaanisia jätteitä on vaikea varastoida pitkiä aikoja, myös biologiset käsittelyprosessit ovat herkkiä.

Orgaaniset jätteet tulee käsitellä tavalla tai toisella, tähän ei ole vaihtoehtoja. Orgaanisten jätteiden kaatopaikkasijoittaminen on ollut Suomessa kiellettyä vuodesta 2016. Väärin ja puutteellisesti käsiteltynä orgaaniset jätteet voivat vaarantaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös terveydenhuoltopalveluiden, elintarvikehuollon sekä energia- ja polttoainejärjestelmän toimivuutta sekä kohottavat ympäristövahinkojen riskiä. Biokaasulla on roolinsa säätövoimana sääriippuvaista sähkön tuotantoa tasapainottamassa.

Biokaasukäsittely on malliesimerkki kiertotaloudesta. Mikäli jätteen syntyä ei voida estää, niin silloin jätteet kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi ja hyödynnetään energiana. Kierrätys on yhteiskunnan kannalta järkiteko. Uusioainekset paitsi korvaavat uusiutumattomia luonnonvaroja, niin ovat myös keino vähentää tuontipanosten määriä. Samalla voidaan luoda työpaikkoja ja hyvinvointia yhteiskuntaamme.

On tärkeää, että kiertotalouden vaikutus tunnistetaan laajemmin yhteiskunnassa, kun mietitään ratkaisuja yhteiskunnan häiriötilanteiden ennakoinnissa ja vähentämisessä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen perustama valtakunnallinen yhdistys.

Scroll to Top