Ohje hoitokalastussaaliin käsittelyyn

ELY-keskus on laatinut ohjeen hoitokalastusta suunnitteleville. Alapuolella ohje liitteineen.

Hoitokalastussaaliin käsittelyn suunnittelu on osa vesistökunnostushankkeen suunnittelua. Sen lisäksi, että selvitetään kalastuksen toteutus, on saaliin käsittely
tarpeen selvittää etukäteen niin hankkeen rahoitusta kuin kalastuksen jouhevaa toteutusta varten. Ohjeen tavoitteena on, että hoitokalastusta suunnittelevalla on tietoa hoitokalastussaaliin käsittelyvaihtoehdoista ml. kustannukset kunnostushankkeen kustannusten arviointia ja avustushakemusta varten. Ohjeen mukaan mikäli hoitokalastussaalista ei voida käyttää elintarvikkeiden tahi rehujen valmistuksessa, on sen muu hyötykäyttö kuten kompostointi ja biokaasun tuotanto ensisijaista.

Lisätietoa hoitokalastuksesta vesistökunnostusmenetelmänä ja saaliin käsittelystä saa Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtavalta vesienhoidon asiantuntijalta Veli-Matti Vallin-koskelta, puh. 0295 026 854, sähköposti veli-matti.vallinkoski@ely-keskus.fi.

AINEISTOT

Scroll to Top