Lausunto Valtioneuvoston kirjelmä aiheeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (jätepuitedirektiivin muutos)

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (jätepuitedirektiivin muutos)

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

SBB suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta.

Jätehierarkian mukaan (elintarvike)jätteen ehkäiseminen on etusijalla, mutta erityisen tärkeää on myös saada elintarvikejätteen ravinteet kiertoon ja hyödynnetyksi. Siksi, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry haluaa korostaa elintarvikejätteen kierrätyksen tehostamisen tärkeyttä: Tämä puuttui komission ehdotuksesta.

Ruokajätteen vähentämisen lisäksi tulee kiinnittää huomiota biojätteen kierrätyksen ja keräyksen lisäämiseen.  Jos biojätteen kierrättäminen ei tehostu riittävästi vuoteen 2025 mennessä, niin viimeistään vuoteen 2027 mennessä on otettava käyttöön tehokkaampia keinoja ja harkittava sitovien ruokajätteen (food waste) kierrätystavoitteiden asettamista koko ruokaketjulle; kuten kaupalle, elintarviketeollisuudelle ja yhdyskunnille.

 

Lausunto toimitettu:

Maa- ja metsätalousvaliokunta (16.11.2023)

Ympäristövaliokunta (20.11.2023)

Lausunto

Scroll to Top