LAUSUNTO U-JATKOKIRJELUONNOKSEEN U 71/2021 VP RYHMÄPOIKKEUSASETUKSEN 2. GREEN DEAL -LIITÄNNÄINEN MUUTOSEHDOTUKSESTA

EU22 U-jatkokirjeluonnos U 71/2021 vp ryhmäpoikkeusasetuksen 2. Green Deal -liitännäinen muutosehdotus (luonnos liitteenä alapuolella)

 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Esitämme, että Suomen kantaan lisätään se, että Suomi nostaa notifikaatioihin liittyvät ongelmat esille, pyrkii jouduttamaan päivitetyn GBER:n voimaansaattamista ja lisäksi Suomi vie aktiivisesti viestiä komissiolle GBER-säädöksen joustavuuden, ennakoitavuuden ja toimivuuden parantamiseksi.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top