Lausunto työryhmän luonnokseen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4507/2021

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Kannatamme toimia, jotka lisäävät turvemaiden nurmipeitteisyyttä. Niillä paitsi vaikutetaan viljelysmaan CO2-päästöihin, että parannataan maan kasvukuntoa ja elinvoimaisuutta. Myös ravinteita voidaan kierrättää hallitummin ja tehokkaammin. Toimenpiteet voivat joissain määrin myös edistää kotimaisen biokaasun tuotantoa.
    Suunnitelmassa ei ole esitetty toimenpidettä ravinteiden kierrätyksen edistämiseen/lannan prosessointiin kuljetuskelpoisiksi ravinnetuotteiksi, vaikka tällä voitaisiin ehkäistä pellonraivausta. Suunnitelman toimenpiteessä 7.10. viitataan kyllä CAP:n kiertotalouden edistäminen toimenpiteeseen, mutta se ei suoraan edistä lantaperäisten ravinteiden prosessointia kuljetuskelpoisiksi ravinnetuotteiksi. Esitämme täten, että tältä osin suunnitelmaa täydennetään.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top