Lausunto Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitykseen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19961/2023
Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Biokaasua ei ole sisällytetty kattavasti NECP:iin. Biokaasua on käsitelty Suomen NECP:ssa suhteellisen kattavasti liikennettä ja maataloutta koskevissa osioissa, mutta biokaasua ei kuitenkaan ole käsitelty kaasua koskevissa osioissa eikä NECP tunnista teollisen mittakaavan biokaasun tuotantoa (pl. maatilakohtaiset biokaasulaitokset).
  • Euroopan komission REPowerEU-tiedonannossa esitetään, että jäsenmaat asettaisivat kansalliset tavoitteet biokaasun ja biometaanin tuotannon kasvattamiseksi NECP:ssä. Suurin osa jäsenmaista on tehnyt näin, mutta Suomen NECP:ssa ei tavoitetta ole esitetty. Tavoitteen asettaminen olisi tärkeää, jotta se antaisi selkeän suunnan kehitystyölle sekä välttämättömän tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä ministeriöiden kesken. 2.1.2 Renewable energy-osiossa mainittu kansallinen biokaasuohjelma ei ole kansallinen tavoite eikä strategia, sillä se oli käytännössä toimenpidelistaus vuosina 2020-2022 toteutettavista toimenpiteistä.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top