Lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvupotentiaalia, vihreää ja digisiirtymää sekä alueellista ja sosiaalista eheyttä. Valtiovarainministeriö pyytää ehdotuksia, aloitteita ja palautetta 6.11.2020 asti. Lisätietoa: https://vm.fi/-/suomen-kestavan-kasvun-ohjelmaan-haetaan-vaikuttavia-uudistuksia-ja-investointeja-maakuntakiertue-paattyi  https://vm.fi/kestava-kasvu