Lausunto luonnokseen verohallinnon energiaverotuksen ohjeen päivitykseksi

Diaarinumero: VH/1061/00.01.00/2022

Verohallinto pyytää lausuntoja  29.3.2022 mennessä ohjeluonnokseen.

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Biokaasun pientuottajien verotuskohtelu: Valmisteverolaissa tulisi soveltaa kestävyyslain mukaista kestävyysjärjestelmävaatimusten kokoluokkarajausta, jossa kestävyysjärjestelmää ei tule edellyttää kokonaislämpöteholtaan alle 2 MW biokaasulaitokselta. Esitämme lisäystä kohtaan 3.3.3 Biokaasun kestävyys.
  • Biokaasun pienen mittakaavaan sähköntuotanto: biokaasusta tuotetulle sähkölle tulisi soveltaa yleistä sähkön pientuottajan verovapausrajaa, joka on enintään 0,8 GWh voimalaitoksessa kalenterivuoden aikana tuottamasta sähkön määrästä. Esitämme seuraavaa lausetta lisättäväksi kohtaan 3.3.2 Biokaasun pientuottaja.
  • Biokaasun sähköveroluokitus: Teollisen mittakaavan biokaasun ja lannoitelainsäädännön mukaisten lannoitevalmisteiden tai teollisuuden käyttöön menevien kierrätysravinnetuotteiden tuotannon pitää olla oikeutettuja kierrätysteollisuuden alempaan sähköveroluokkaan koko toiminnan osalta. Esitämme lisäystä sivulle 14 kohtaan 2.4. Veroluokan II sähkö.
  • Esitämme, että teollisuuden sähköveron piiriin katsottaisiin automaattisesti kuuluvan kaikki biokaasulaitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa ja kaupallisesti sähköä, lämpöä tai biometaania luovutettavaksi organisaation ulkopuolelle sekä valmistetaan lannoitelain mukaisia kierrätyslannoitevalmisteita tai teollisuuden käyttöön meneviä kierrätysravinnetuotteita. Esitämme lisäyksiä ä energiaverotusohjeen kohtiin 2.4. Veroluokan II sähkö  sekä 2.4.5 Kierrätysteollisuuden sähkövero.

Lausunnon pyytäjä:

Verohallinto

Lausunto

Scroll to Top