Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4418/2021

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB:llä ei ole huomautettavaa asetusmuutosluonnokseen.
  • Muulta osin SBB haluaa todeta, että Suomen tulisi määrätietoisesti lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Tältä osin on välttämätöntä, että biokaasun ja ravinnekierrätyksen edistämistoimet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri hallinonalojen kanssa ja toimenpiteitä koordinoidaan tehokkaasti. Nyt toimet liikennebiokaasun tuotannon lisäämiseksi ovat myöhässä ja osin puutteellisia.

 

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top