Lausunto luonnokseen uudeksi ilmastolaiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14302/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme tärkeänä sitä, että sidosryhmät on otettu laajasti mukaan ilmastolain uudistukseen.
  • Kannatamme pyrkimystä selkeyttää kansallisten ilmastotoimenpiteiden suunnittelua, seurantaa ja organisointia. Ehdotus ilmastolain uudistamisesta luo tähän selkeät puitteet.
  • Luonnoksessa esitetään, että hallitusohjelman mukaisesti ilmastolain suunnittelujärjestelmä laajennettaisiin koskemaan maankäyttösektoria. SBB kannattaa ehdotusta maankäyttösektorin ottamisesta mukaan ilmastolain soveltamisalaan, sillä se tuo selkeyttä kansallisten ilmastotoimenpiteiden kokonaisuuteen. Esitämme, että perustelumuistioon lisätään taustatietoa myös maaperän ja viljelysmaiden hiilensidonnasta.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

Lausunto

Scroll to Top