Lausunto luonnokseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta

 

Yhteenveto SBB:n lausunnosta:

  • Esitämme, että perustelumuistioon kirjataan tarkemmin, että yritys voi hyödyntää lannoitteiden valmistukseen soveltuvaa vapaaehtoista laatujärjestelmä täyttäessään asetuksen laatujärjestelmävaatimusta. Tarvittaessa perustelumuistioon voi myös kirjata, että vapaaehtoisen laatujärjestelmän tulee täyttää lannoitelainsäädännön asettamat vaatimukset laatujärjestelmälle. Näin estetään väärinkäsitys, että mikä tahansa vapaaehtoinen laatujärjestelmä kelpaa.
  • Pidämme tärkeänä sitä, että toiminnanharjoittaja voi itse määritellä erän ja sen koon, koska esimerkiksi jatkuvatoimisissa prosesseissa erän määrittäminen voi olla haastavaa. Liian tiuha näytteenotto on myös kallista. Täten esitämme tämän täsmentämistä vähintäänkin perustelumuistioon.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top