Lausunto luonnokseen kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11483/2022

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Kannatamme kaikkia jakeluinfraohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä metaanin osalta. Mielestämme on tärkeää, että tarkastelussa on nesteytetyn metaani lisäksi myös paineistettu metaani. Tämä on perustelua kaasuinfran synergiaetujen vuoksi. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että ohjelmassa annetaan toimenpiteitä niin biometaanin tuotannon, kaasuajoneuvojen kuin kaasunjakeluinfran osalta. Biometaanin tuotannon kasvattaminen on järkevää myös maatalouden CO2-päästövähennysten ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta, sekä tietenkin aluetaloudellisesti. Maatalouden ja yhdyskuntien tuottamasta biometaanista hyödynnetään nykyisellään vain murto-osa. Biokaasu parantaa myös kansallista energiaomavaraisuutta ja ruokaturvaa.
  • Raskaan kumipyörä ja laivaliikenteen sähköistyminen on hitaampaa kuin kevyen auto- ja pakettiautoliikenteen. Biometaani on heti hyödynnettävissä raskaan liikenteen polttoaineena. Erityisesti nesteytetyn biometaanin jakeluverkkoa ja -kapasiteettia on kehitettävä alueellisesti nykyistä laajemmaksi. On tärkeää, että biometaania on saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan (tieliikenteen solmupisteet, satamat). Nesteytetyn kaasun jakelu ei voi olla yhden jakeluaseman varassa, sillä puutteellinen jakeluinfra nostaa kuljetusliikkeiden riskit liian korkeaksi. On tärkeää, että nesteytetyn metaanin jakeluinfran laajentaminen toteutetaan etupainotteisesti.
  • Haluamme esittää huolemme siitä, miten varmistetaan toimenpiteiden tehokas toimeenpano yli hallituskausien. Vuosina 2019-2022 liikennepoliittisten ohjelmien toimeenpano on ollut aaltoilevaa, kun vuosittain budjettineuvotteluiden yhteydessä on tehty muutoksia energiaverotukseen, jakeluvelvoitteeseen sekä myös jakeluinfra-, hankinta- ja laitosten investointitukiin. Nämä muutokset vaikuttavat koko arvoketjuun erityisesti biometaani ja synteettisten polttoaineiden kohdalla, joiden käyttöönotto edellyttää investointeja kaikkialla arvoketjun. Poukkoileva toimeenpano ei edistä biometaania ja synteettisiä polttoaineita koskevia investointeja.

Lausunto

Scroll to Top