Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c1c1ff17-b633-4711-8af9-e6888c2484d3&out=1

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c1c1ff17-b633-4711-8af9-e6888c2484d3&out=1

  • Jakeluvelvoite on ollut, ja on, selkeä, kiistaton ja ennustettava taakanjakosektorin päästövähennyskeino, jota voi olla vaikea korvata yhtä tehokkailla ja varmoilla toimenpiteillä. Jakeluvelvoite on myös keskeisin yksittäinen työkalu, jolla tuetaan biokaasun tuotantoa. Muutokset jakeluvelvoitteeseen vaikuttavat suoraan nykyisten liikennebiokaasua tuottavien laitosten kannattavuuteen ja erityisesti tulevien laitosten investointinäkymiin. Hallitus on kirjannut biokaasun tuotannon kasvattamisen yhdeksi tavoitteeksi. Tällä hetkellä jakeluvelvoite on tässä keskeisin työkalu. Nykyistä työkalua ei voi heikentää ennen kuin mahdolliset uudet työkalut ovat käytössä.
  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry esittää, ettei lisävelvoitetasoihin tehtäisi muutoksia. Muutoesityksellä on ainoastaan pieni vaikutus polttoaineen pumppuhintoihin, mutta suuri negatiivinen vaikutus biokaasusektoriin. Tämä on tuotu selkeästi esille myös perustelumuistossa.
  • Esitämme, että keinovalikoimaa tarkastellaan kokonaisuutena ennen jakeluvelvoitteen jatkomuutoksia (syksylle 2024 aiottu HE). Tarkastelussa on tärkeä arvioida tieliikenteen, päästövähennystarpeet ja -mahdollisuudet, energiaverotusratkaisut ja muut toimet kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi. Nämä tulee ottaa osaksi tarkastelua, mitä on määrä tehdä hallitusohjelman ”jakeluvelvoitteen joustomekanismin” arviointia ja toimeenpanoa.
  • Jakeluvelvoitteen muuttaminen nostaa tieliikenteen päästöjä, ja se uhkaa näin nostaa myös taakanjakosektorin päästöjä. Arviomme mukaan muutokset jakeluvelvoitteeseen edellyttävät koko ohjauskeinovalikoiman uudelleen tarkastelua ja asemointia tieliikenteen/taakanjakosektorin päästöjen vähentämiskeksi. Nyt ei ole selvää, mihin investoinnit halutaan kohdistaa taakanjakosektorilla. Tämä tulisi kirkastaa kiireesti.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top