Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvojen hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Poimintoja SBB:n lausunnosta:
  • Pidämme hankintatukea tärkeänä ohjauskeinona vaihtoehtoisten käyttövoimien lisäämiseksi raskaaseen liikenteeseen Suomessa. Kaasu- ja sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuelle on edelleen tarvetta, koska kyseiset ajoneuvot ovat huomattavasti kalliimpia kuin vastaavat dieselkäyttöiset ajoneuvot. Perustelumuistiossa tuodaan hyvin esille se, että raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuelle on kysyntää. AFRyn tuoreen selvityksen mukaan kaasukäyttöisen raskaan liikenteen ajoneuvojen hankintatuki koetaan myös hyvin kohdistuvana keinona kasvattaa biokaasun osuutta jakeluvelvoitteesta sekä ylipäätänsä tukea biokaasun investointiympäristöä Suomessa (Selvitys hallitusohjelman uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien kirjausten vaikutuksista sekä RED III-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta). 2024. AFRY).
  • Lakiluonnos on monelta osin Orpon hallitusohjelman mukainen (mm. ei lisätä arjen liikkumisen kustannuksia, edistetään kotimaista biokaasun tuotantoa ja biokaasun käyttöä raskaissa ajoneuvoissa). Kaasukäyttöisten henkilöajoneuvojen muuntotuki tukee myös hallitusohjelman kirjauksia.
  • Esitämme, että laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta olisi voimassa 31.12.2028 asti.
  • Kannatamme ehdotuksia, että kaasukäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille voitaisiin myöntää hankintatukea nykyistä lakia laajemmin. Päivitetty de minis-asetus mahdollistaa hankintatuen myöntämisen maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitetun ajoneuvojen hankintaan, eli tuen potentiaalin kohdejoukko on nykyistä lakia laajempi.
  • Kannatamme lämpimästi ehdotusta, että etanoli- ja kaasukonversioille voidaan myöntää muuntotukea. On tärkeää mahdollistaa myös toimet nykyisen autokannan päästöjen vähentämiseksi.
  • Pidämme tärkeänä, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian. Erityisesti kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle on kova kysyntä ja 1.7.2024 alkaen tukea ei käytännössä voida myöntää.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top